Llanfair Caereinion Show 2021.
After a meeting last week the committee has come to the difficult decision to cancel this year’s show due to the COVID-19 situation.
To many of you, this news might be disappointing, but rest assured that this decision was not taken lightly.
Due to the uncertainty of what Government guidelines will be in place by September and what the situation will be like in general, our priority is to safeguard public health.
Thank you for your continued support and understanding and we look forward to the 3rd of September 2022!

Llanfair Show Committee

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sioe Llanfair Cereinion 2021.
Yn dilyn cyfarfod yr wythnos diwethaf mae’r pwyllgor wedi dod i’r penderfyniad i ganslo’r Sioe eleni o ganlyniad i’r sefyllfa gyda COVID-19.
Rydym yn sylweddoli y gall y newyddion yma fod yn siomedig, ond gallwn eich sicrhau na fu yn benderfyniad hawdd.
Gyda’r ansicrwydd o beth fydd y sefyllfa a pa ganllawiau fydd erbyn mis Medi, ein blaenoriaeth yw diogelu iechyd y cyhoedd.
Rydym yn gobeithio y byddwch yn deall y sefyllfa eithriadol rydym ynddi. Diolch am eich cefnogaeth cyson a’ch dealltwriaeth, ac edrychwn ymlaen at y 3ydd o Fedi 2022

Pwyllgor Sioe Llanfair
  © 2020 Llanfair Caereinion Show Website production by Graham Ives