Llanfair Caereinion Show 5th September 2020.
After much deliberation, the committee has come to the difficult decision to cancel this year’s show due to the COVID-19 outbreak.
To many of you, this news might be disappointing, but rest assured that this decision was not taken lightly.
Due to the uncertainty of what Government guidelines will be in place by September and what the situation will be like in general, our priority is to safeguard public health.
We hope that you understand the unprecedented circumstances in which we find ourselves. Thank you for your continued support and understanding and we look forward to welcoming you on the 4th of September 2021!

Llanfair Show Committee

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sioe Llanfair Cereinion 5ed Medi 2020.
Wedi trafodaeth lawn, mae’r pwyllgor wedi dod i’r penderfyniad i ganslo’r Sioe eleni o ganlyniad i ledaeniad COVID-19.
Rydym yn sylweddoli y gall y newyddion yma fod yn siomedig, ond gallwn eich sicrhau na fu yn benderfyniad hawdd.
Gyda’r ansicrwydd o beth fydd y sefyllfa a pa ganllawiau fydd yn cael eu cyhoeddi gan y Llywodraeth erbyn mis Medi, ein blaenoriaeth yw diogelu iechyd y cyhoedd.
Rydym yn gobeithio y byddwch yn deall y sefyllfa eithriadol rydym ynddi. Diolch am eich cefnogaeth cyson a’ch dealltwriaeth, ac edrychwn ymlaen i’ch croesawu chi ar y 4ydd o Fedi 2021.

Pwyllgor Sioe Llanfair
  © 2020 Llanfair Caereinion Show Website production by Graham Ives