OFFICIALS / SWYDDOGION

Secretaries / Ysgrifenyddion
Mrs Rhianon H. Jones, Rhiwhiriaeth Isaf, Llanfair Caereinion
Tel: 01938 810296 / 07508 314807
Treasurer / Trysorydd
Karen Gittins
07968 212374
Chairman / Cadeirydd
David Oliver, Cefn Coch
Vice-Chairman / Is-gadeirydd
Lloyd James, Llanerfyl
Show Directors / Cyfarwyddwr Sioe
Glyn Roberts & Melfyn Jones
Show Stewards / Stiwardiaid Sioe
Alyn Edwards & Gwyn Morris
Show Vets / Milfeddygion Sioe
Hafren Vets
President / Llywydd 2019
Mr Elwyn Owen
Honorary Vice-Presidents / Is-Llywyddion Anrhydeddus
Mr I M Roberts
Mr Ray Williams
Miss Viola Evans
Mr Dewi Owen
Mr Ivor Owen
Mr Glyn Buckley
  © 2019 Llanfair Caereinion Show Website production by Graham Ives