50 YEARS 1973 - 2023

The 1st Llanfair & District Show was held in 1891, in 1939 it was discontinued due to the 2nd World War. A Horticultural and Arts & Crafts show was revived by the Recreation Association in 1962 as an annual event held at the Public Institute until 1972.
On 30th April 1973 a public meeting was called by the late Robert Jones, Pentre to seek support to revive the Llanfair Caereinion and District Agricultural & Horticultural Society, as it is known today. This gained unanimous support and the first show was held on Mount Field on Saturday 8th September 1973.
The Show's success and its likely growth was discussed at length at the AGM resulting in a move to Pentre Fields from 1974 to 1994. The weather had been kind except for a storm in 1984 when members and officials were busy from 4am salvaging the event.
The Sheep Dog Trials were added in 1986 and Sheep Shearing competition in 1987, which has now been replaced in recent years by the excitement of Speed Shearing.
A larger venue was needed in 1995 and the show moved to Mathrafal in the Meifod valley where in 1997 we celebrated the 25th Show since its revival.
Unfortunately in 2001 the area was deeply affected by the outbreak of Foot and Mouth and due to restrictions no show was held that year.
In 2005 the committee were approached for the use of the main marquee following the show for a Charity Sunday Lunch. This has become an annual event since then and has over the years raised enormous amount of money for various charities.
In 2010 due to change in farming policies at Mathrafal a new venue had to be found. The show committee were very grateful to the Tudor family for making their fields at Llysun, Llanerfyl available, where the show has continued to thrive.
The show was interrupted again in 2020 and 2021 due to the Covid Pandemic when all public events were affected causing no show to be held for two years.
Finally in 2022 we were able to continue with our Annual Show, although without the cattle section due to ongoing TB restrictions. Following a two year break the show was very well supported and a great success.
This has now brought us to 2023 where we celebrate 50 years from when the show was revived back in 1973.


50 O FLYNYDDOEDD 1973 - 2023

Cynhaliwyd Sioe gyntaf Llanfair a'r Cylch nol yn 1891ac yna hyd 1939 cafodd ei ohirio oherwydd yr Ail Ryfel Byd. Ail ddechreuwydd yr adran Garddwriaeth a Celf a Chrefft yn 1962 a cafodd ei gynnal yn flynyddol yn yr Institiwt hyd 1972.
A'r 30ain o Ebrill 1973 galwyd cyfarfod cyhoeddus gan y diweddar Robert Jones, Pentre i weld os oedd cefnogaeth mewn ail-sefydlu Cymdeithas Amaethyddol a Garddwriaeth Llanfair Caereinion a'r Cylch, fel ei gelwir hyd heddiw. Roedd y gefnogaeth yn unfrydol a chynhaliwyd y Sioe gyntaf ar Gae Mownt ar ddydd Sadwrn, 3ydd o Fedi 1973.
Gyda llwyddiant y Sioe a rhagolygon y byddai yn tyfu fe symudwyd i gaeau Pentre yn 1974 lle y bu hyd 1994.
Fe ddaeth Treialon Cwn Defaid yn rhan o'r Sioe yn 1986 a chystadleuaeth Cneifio in 1987, sydd nawr wedi newid i'r gystadleuaeth cyffrous Cneifio Cyflym.
Symudwyd y sioe i faes Mathrafal yn 1995 ac yn 1997 fe ddathlwyd 25 o flynyddoedd ers ei ail-sefydlu.
Yn anfoddus yn 2001 fe gafodd y clwy Traed a'r Genau effaith enfawr ar yr ardal a bu rhaid gohirio y Sioe.
Yn 2005 cysylltwyd a'r pwyllgor i holi a oedd modd defnyddio y babell fawr i gynnal Cinio Sul Elusenol, ac erbyn hyn mae wedi bod yn ddigwyddiad blynyddol gan godi llawer o arian i bob math o elusenau dros y blynyddoedd.
Gyda newidiadau polisi ffermio ym Mathrafal yn 2010 bu rhaid edrych am safle newydd ac roedd pwyllgor y sioe yn ddiolchgar iawn i deulu Tudor am rhoi caniatad i ddefnyddio caeau Llysun, Llanerfyl, ble mae'r sioe wedi barhau i dyfu.
Yn 2020 a 2021 bu rhaid gohirio y sioe oherwydd pandemig Covid a gafodd gymaint o effaith ar bob digwyddiad cyhoeddus. Ond o'r diwedd yn 2022 roeddem yn gallu cynnal sioe eto, ond heb adran y gwartheg oherwydd cyfyngiadau TB. Er na fu sioe am ddwy flynedd cafwyd sioe llwyddiannus iawn.
Ac nawr yn Sioe 2023 byddwn yn dathlu 50 mlynedd ers i'r sioe gael ei ail-sefydlu nol yn 1973.

  © 2024 Llanfair Caereinion Show Website production by Graham Ives